• 1
  • 2

Hassela Movement

Hasselarörelsen har sedan 1969 haft privilegiet att möta hundratals unga vuxna som har lyckats vända sina liv från ett utanförskap till att bli en del av samhället.

Vad

Många unga vuxna i våra städer saknar en plattform där de kan få möjlighet att utveckla sina visioner. Detta vill vi förändra. Vi vill utbilda unga vuxna mellan 16 – 29 år till Barn-/Ungdomscoacher. Coachens roll är att vara en ledare, förebild och nätverkare som i sin tur kan påverka andra unga människor i en positiv riktning. 

Vem

Vi vänder oss till unga vuxna som befinner sig i en arbetslös situation eller saknar sysselsättning och som har ett intresse av att arbeta inom exempelvis barnomsorgen, skol- och fritidsverksamheter.

Varför

Vi ser unga vuxna som en enorm kraft och kunskapskälla. Därför vill vi öppna upp möjligheten för unga vuxna att utveckla sitt ledarskap och samtidigt påverka staden som positiva förebilder. Vi behöver synliggöra dessa krafter och flytta fokus från problem och istället hitta lösningarna.

Hur

Genom ett utbildningspaket vill vi ge unga vuxna möjligheten att jobba med andra människor som förhoppningsvis leder till arbete eller studier. Vi erbjuder ett paket som är uppdelat i 3 faser:

Fas1: 8 veckors utbildning till Barn-/Ungdomscoach med fokus på:

■ Lösningsfokuserad Coachningsverktyg

■ Hasselas Ledarskapsutbildning

■ Socialtjänstlagen

■ Sex och Samlevnad

■ Samhällsorientering

■ Framtidsverkstadsmetodik

■ A.R.T (Agression Replacement Training)

■ IT & Mediaträning

■ Projektutveckling (från teori till praktiken med bl.a. behovsundersökning, genomförande och ekonomiträning)

Fas2: 3- 6 månaders lärningsperiod alternativt en skoltermin, där deltagarna genom egna utvecklade projekt bidrar till en positiv förändring i olika befintliga verksamheter runt om i staden.

Fas3: Utslussning som förhoppningsvis leder vidare till studier eller arbete.

Vilka är vi

Vi har gedigen erfarenhet av att jobba både praktisk och teoretisk. Vi har ett stort nätverk som vi villl dela med oss. Vi vill skapa en plattform så att våra deltagare kan utvecklas, motiveras och förändra sin stad.

– Transnationell samverkan, med kartläggning och kunskapsutbyte mellan aktörer i Malmö/Lund och i andra EU-länder. Vi är intresserade av att samarbeta med Köpenhamn, för att Danmark har lägre ungdomsarbetslöshet än Sverige, för att Köpenhamn är en viktig arbetsmarknad för ungdomar i Malmö/Lund, och för att det i Köpenhamn för närvarande finns stort fokus på att arbeta med kriminella och missbrukande ungdomar.

Vi hoppas på en bred samverkan och arbetet att kommer organiseras genom en arbetsgrupp, en styrgrupp och en påverkansgrupp.

Facebook