• 1

Hassela Solidaritet Göteborg

KALLELSE

Föreningen Hassela Solidaritet i Göteborg kallar medlemmarna till ordinarie årsmöte 2015.

Dag: Tisdag 24 februari 2015 kl.18.00

Plats: Viktoriahuset Linnégatan 21 (samma byggnad som Hagabion), uppgång A, Afrikagruppernas fikarum, vån 4. Ring (se nedan) om du inte kommer in!

Årsmöteshandlingar finns på begäran tillgängliga två veckar innan årsmötet.

Dagordning

§ 1 Årsmötets öppnande

§ 2 Dagordningens godkännande

§ 3 Val av:

  1. Årsmötesordförande

  2. Sekreterare för årsmötet

  3. Justeringsperson

§ 4 Årsmötets stadgeenliga utlysande

§ 5 Ekonomisk berättelse 2014

§ 6 Revisionsberättelse 2014

§ 7 Ansvarsfrihet för styrelsens ekonomirapport

§ 8 Verksamhetsberättelse

§ 9 Upplösning av Föreningen Hassela Göteborg

§ 10 Styrelseval:

  1. ordförande

  2. övriga ledamöter

§ 11 Revisorsval:

  1. Revisorer

  2. Revisorsuppleanter

§ 12 Verksamhetsplan 2015

§ 13 Mötets avslutande

Kommentarer till dagordningen:

§8 – Muntlig rapport. Årsmötet 2014 beslutade att lägga verksamheten vilande under 2014 i väntan på ett definitivt beslut om föreningens framtid varför ingen verksamhetsberättelse förefinnes för gångna verksamhetsåret.

§9 – Årsmötet 2014 beslutade inkalla ett ordinarie årsmöte 2015 för ett definitivt beslut om upplösning av föreningen alternativt beslut om fortsatt verksamhet. Beslutar årsmötet om upplösning av föreningen fattas också beslut om stadgeenligt handhavande av föreningens eventuella tillgångar.

§10, 11, 12 – Blir årsmötets beslut upplösning av föreningen utgår dessa punkter i dagordningen.

För mer information kontakta:

Harald Holst, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., 070-670 35 45

Peter Karlsson, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., 073-053 02 33