Hassela Solidaritet arbetar för att alla ungdomar ska känna framtidstro, motivation och ha en positiv utveckling. V vill att alla ungdomar ska få styrkan att stå emot mobbing, våld, kriminalitet och droger. Metoden vi använder bygger på engagemang, relationsbyggande, solidaritet och vuxenförebilder.
Hassela Solidaritet har vuxit ur Hasselarörelsen som sedan 1969 haft privilegiet att möta hundratals unga vuxna som har lyckats vända sina liv från ett utanförskap till att bli en del av samhället.