Artikelindex

Hassela Empowerment är en utveckling och breddning av de framgångsfaktorer vi identifierat i arbetet med Hassela Movement. Där Hassela Movement riktar sig mot unga som är intresserade av att arbeta som barn- och ungdomscoach kommer Hassela Empowerment att rikta sig mot bland annat vården och olika serviceyrken. I förstudien undersöker vi även möjligheterna för praktik, volontärarbete, entreprenörskap och att man kan läsa upp sina betyg i samband med projektet.