Hassela Framåt

 

VEM SÖKER VI? 

Vi söker både dig som är ny i Sverige och dig som har bott här en längre tid eller hela livet. Vidare är du: 

 • 18-25 år och saknar sysselsättning
 • Motiverad till att arbeta med människor
 • Intresserad av att lära dig verktyg och metoder som du kan använda i din framtida yrkesroll, samt
 • Villig att jobba med personlig utveckling

Språknivå: Konversationsnivå

 

UTBILDNINGEN

TEORI12 veckor med både individuell planering och gruppaktiviteter

Teorin innehåller bland annat:

 • Roliga och lärorika aktiviteter
 • Personlig utveckling
 • Förberedelse inför arbetsliv och/eller studier
 • Friskvård och hälsa
 • Hasselas Ledarutbildning
 • Socialpedagogiskt ledarskap
 • Arbetsmarknadskunskap
 • Introduktion till MI (motiverande samtal)

 

PRAKTIK8 veckor praktik främst inom vård och omsorg eller LSS. Om du är intresserad av annan praktik kommer vi undersöka möjligheterna för detta.*

* Pga. Covid-19 är praktikfasen inställd tillsvidare, men detta kan komma att ändras beroende på förändringar i rekommendationer och restriktioner.

  

MATCHNINGEn månads matchning med individuell framtidsplanering. Du får exempelvis stöd med att skriva personligt brev och CV, söka arbete eller studier osv.

  

Under hela utbildningen kan man få stöd i kontakten med samhället exempelvis kring ekonomi, boende, socialtjänsten, vården osv.

Det finns även möjlighet att kombinera utbildningen med andra aktiviteter t.ex. SFI-studier.

  

Vad får du? 

 • Ny kunskap och arbetslivserfarenhet
 • Personlig utveckling
 • Diplom och referenser för framtida jobb/studier
 • Goda vänner och nätverk 

 

INTRESSERAD?

Kontakta din

 • arbetsförmedlare
 • socialsekreterare
 • arbetsmarknadssekreterare 

Eller kontakta oss direkt: Susanne Svefors, 073 962 09 58Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

 

INFORMATION TILL REMITTENTER

Hassela Framåt är en arbetsmarknadsinsats som riktar sig till unga vuxna mellan 18-25 år som står långt ifrån arbetsmarknaden och syftar till att ge målgruppen bättre förutsättningar till ökad etablering i samhället genom att komma närmare arbete eller studier.

Insatsen bygger på Hassela-rörelsens relationsfrämjande metoder som eftersträvar såväl att skapa ett tryggt gruppsammanhang som att möta deltagarens individuella behov.

Hassela Framåt kombinerar grupporienterade aktiviteter och sammanhang med individuellt stöd genom bl.a kartläggningssamtal, löpande stöd- eller vägledningssamtal m.m.

Insatsen går att delta i på hel- eller deltid och kan kombineras med annan parallell sysselsättning på eftermiddagar såsom SFI-studier.

Hassela Framåt finansieras av Allmänna Arvsfonden och tar emot unga vuxna arbetssökande bosatta i Skåne via arbetsmarknads- och socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen.

 

Omfattning: 100 % eller 50%

Utbildningstid: 12 veckors teori, 4 veckors individuell matchning*

*Eventuell möjlighet till 8 veckors praktik vid förändringar i omständigheter pga covid-19

Remittering: Beslut från social- eller arbetsmarknadssekreterare, eller arbetsförmedlare. Återkoppling görs med jämna mellanrum till respektive handläggare.

AF Projekt-ID: 1120015362

Arbetstid: Dagtid, måndag-fredag kl 9-15 *Möjlighet till parallell sysselsättning, t.ex SFI-studier, finns i vilket fall deltagare endast deltar t.o.m. kl 12.

Antal platser per grupp: 8-14

Utbildningsstarter 2021: 3/5 och 23/8

Språknivå: Konversations-nivå, SFI C

                                                                                        

Rekryteringsprofil:

 • 18-25 år och står långt ifrån arbetsmarknaden
 • Saknar sysselsättning och vill komma närmare arbete eller studier
 • Nyanländ eller född/uppvuxen i Sverige
 • Motiverad till att utvecklas och träffa nya människor
 • Intresserad av att arbeta med människor, t.ex. inom vård och omsorg

Vi strävar efter en jämn fördelning av deltagare med olika erfarenheter och bakgrunder som är såväl nyanlända som födda och/eller har bott längre i Sverige, och mellan kvinnor och män.

 

PROJEKTETS OLIKA FASER

TEORI OCH UTBILDNING

Den teoretiska fasen är 12 veckor lång och innehåller bland annat följande:

 • Hasselas ledarutbildning
 • Arbetsmarknadskunskap
 • Introduktion till MI: Motiverande Samtal
 • Web-baserade utbildningar med inriktning på vård och omsorg
 • Fysiska och digitala studiebesök
 • Studiemotiverande aktiviteter och vägledningssamtal

Teori-fasen består av 6 veckors fysisk utbildning i lokal och 6 veckors distansutbildning via zoom kombinerat med fysiska träffar i lokal*

*Detta kan komma att ändras då vi anpassar oss löpande efter regeringen och Folkhälsomyndighetens rekommendationer och restriktioner.

 

PRAKTIK* – inställd tillsvidare pga covid-19

Den arbetsplatsförlagda fasen är 8 veckor och syftar till ett fortsatt lärande. Under denna fas

tränas och handleds deltagaren i att praktiskt tillämpa sina teoretiska kunskaper och sociala färdigheter på en arbetsplats, främst inom vård och omsorg såsom äldreboende, LSS-boende eller hemtjänst. Möjlighet till andra praktikplatser kan eventuellt hittas och anpassas efter deltagarens behov.

*Inställt tillsvidare pga. rådande omständigheter till följd av covid-19. Möjlighet till praktik kan komma att ske beroende på förändringar i rekommendationer och restriktioner.

 

MATCHNING

Matchningsfasen är 4 veckor och syftar till att deltagaren ska få individuellt stöd i matchning mot arbete eller studier och innefattar bl.a.

 • Hjälp med att skriva CV och personligt brev
 • Söka jobb eller studier
 • Studiebesök

 

SAMHÄLLSLOTSNING

Under hela projekttiden har deltagaren möjlighet att få stöd i olika typer av samhällskontakt t.ex. ansökningar och blanketter, boende och ekonomi, kontakt med myndigheter etc.

 

Kontaktuppgifter

Susanne Svefors                 073 962 09 58                                          Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Stina Widerstedt                073 962 09 47                                          Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.