• 1
 • 2

Hassela Movement 2.0

 

ÄR DU NÄSTA FÖREBILD FÖR BARN OCH UNGA?

BLI BARN- OCH UNGDOMSCOACH!

 

Här kan du se några fina filmer som ESF har gjort om Hassela Movement:

Hassela Movement - Film (klicka här)

Hassela Movement - Film Ungdomar (klicka här)

Hassela Movement - Film Intervju Armin (klicka här)

Hassela Movement - Film Intervju Hoda (klicka här)

 

Hassela Movement 2.0 är en barn- och ungdomscoachutbildning för dig som är

 • 16-29 år
 • Arbetssökande och bosatt i Malmö
 • Engagerad, social och nyfiken
 • Intresserad av att arbeta med barn och unga
 • Motiverad till att göra en förändring för dig själv och andra arbeta

 

Utbildningen är 12 veckor och består av 8 veckors teoretisk utbildning samt 12 veckors praktik på en grundskola i Malmö.

 

TEORI – 8 veckor, innehåller bl.a

 • Hasselas ledarutbildning
 • ART (Aggression Replacement Training)
 • Lösningsfokuserat coachningsverktyg
 • Projektutveckling
 • Diskrimineringsgrunderna 

 

PRAKTIK – 12 veckor, innehåller bl.a möjlighet till att

 • utöva teoretisk kunskap och verktyg i en skolmiljö
 • vara en förebild för barn och unga
 • utveckla sin professionella roll i en skolmiljö
 • komma närmre anställning och goda referenser

 

INTRESSERAD?

Kontakta din

 • Arbetsmarknadssekreterare
 • Socialsekreterare
 • Arbetsförmedlare

Eller kontakta oss direkt: Agneta Khan, 073 962 09 12, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

INFORMATION TILL REMITTENTER

Hassela Movement 2.0 är en ny och nuläges-anpassad version av Hassela Solidaritets barn- och ungdomscoach utbildning Hassela Movement som bedrevs som en arbetsmarknadsinsats under 2012-2019 och finansierades av Europeiska Socialfonden (ESF) och Malmö Stad där ett stort antal unga vuxna utbildades till barn- och ungdomscoacher.

Av de som genomförde hela projektet gick 87 % vidare till sysselsättning efter avslutat deltagande i projektets första omgång. Vidare i projektets kommande omgångar gick drygt 70% av de som genomförde hela projektet vidare till sysselsättning. 

Hassela Movement 2.0 finansieras av Malmö Stad och tar emot unga vuxna arbetssökande bosatta i Malmö via arbetsmarknads- och socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen.  

 

Omfattning: 100 %

Utbildningstid: 8 veckor teori, 12 veckor praktik, 2 veckor matchning                 

Remittering: Beslut tas av social- eller arbetsmarknadssekreterare eller arbetsförmedlare. Återkoppling görs med jämna mellanrum till respektive handläggare.

AF Projekt-ID: 1120015961

Arbetstid: Dagtid, måndag-fredag kl. 10.00-16.00

Antal platser per grupp: 8-14

Utbildningsstarter 2021: 12/4, 14/6, 16/8 samt 4/10 *med reservation för eventuella förändringar

 

Titel vid examination: Barn- och ungdomscoach*

Framtida yrken för examinerade barn- och ungdomscoacher kan vara t.ex elevassistent, fritidsledare, personlig assistent

Deltagare uppmuntras och vägleds även till studier och studiealternativ under projekttiden.

*Titeln Barn- och ungdomscoach ges endast till deltagare som genomfört både teori- och praktikfas

 

Rekryteringsprofil:

 • Ålder 16-29 år och bosatt i Malmö
 • Intresse och vilja för socialt arbete
 • Engagerad, social och nyfiken
 • Intresse av att arbeta med barn och unga
 • Motiverad till förändring för sig själv och andra

Vi strävar efter en jämn fördelning mellan kvinnor och män, samt efter så bred mångfald som möjligt bland våra deltagare.

 

Övrigt:

Vi gör utdrag från belastningsregistret i samband med praktiken.

Vi välkomnar sökande från rehab, kriminal- och behandlingsvården med avslutad behandlingstid. Alla sökande måste vara helt fria från missbruk och kriminalitet.

  

PROJEKTETS OLIKA FASER

TEORI OCH UTBILDNING

Den teoretiska fasen är 8 veckor lång och innehåller bland annat följande:

 • Hasselas ledarutbildning
 • ART (Aggression Replacement Training)
 • Lösningsfokuserat coachningsverktyg
 • Projektutveckling
 • Barnkonventionen
 • Normer och diskriminering
 • Funktionsvariationer
 • Samhällsorientering (föreläsningar och diskussioner kring risk- och skyddsfaktorer i corona-tider, kriminalitet som livsstil och andra gränsöverskridande beteenden samt studiebesök och externa föreläsningar för utbildningens relevanta verksamheter.)
 • Studiemotiverande aktiviteter och vägledningssamtal

 

PRAKTISKT LÄRANDE*

Den arbetsplatsförlagda praktikfasen är 12 veckor och syftar till ett fortsatt lärande. Under denna fas tränas och handleds deltagaren i att praktiskt tillämpa sina teoretiska kunskaper i en skolmiljö tillsammans med en utsedd handledare på skolan. För arbetsplatsen innebär detta bl.a ett tillskott av ungt förebildarskap, nya infallsvinklar och en vidgad rekryteringsbas. Handledning och uppföljning sker löpande.

*med reservationer för eventuella förändringar till följd av löpande restriktioner och rekommendationer från regionen, regeringen och Folkhälsomyndigheten gällande covid-19.

 

MATCHNING

Matchningsfasen är 2 veckor som innefattar stöd i att skriva CV och personligt brev samt stöd i att söka jobb och/eller studier. Matchningsfasen syftar även till överlämning och eventuell vidareplanering tillsammans med berörd handläggare. 

 

SAMHÄLLSLOTS

Under hela projekttiden har deltagaren möjlighet att få stöd i olika typer av samhällskontakt t.ex ansökningar och blanketter, boende och ekonomi, kontakt med myndigheter etc.

 

Kontaktuppgifter

Agneta Khan                       073 962 09 12                                          Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Stina Widerstedt                  073 962 09 47                                          Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.