• 1
 • 2
 • 3

Varmt välkommen på årsmöte!

Den signerade årsredovisningen finns tillgänglig på vårt kontor på Jörgen Ankersgatan 12 i Malmö. Vill du ha den mejlad till dig, kontakta Anna Karlsson, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

KALLELSE 2015-03-27

Vi håller årsmöten måndagen den 27 april kl. 18-21 på Hassela Malmös kontor, Jörgen Ankersgatan 12. Från den 13 april finns alla årsmöteshandlingar tillgängliga på kontoret (adress ovan) samt på respektive hemsidor - Hassela Helpline på www.hasselahelpline.se - Förbundet Hassela Solidaritet samt Hassela Solidaritet i Skåne på www.hasselasolidaritet.se

Liksom de senare åren håller vi årsmöte för både förbundet Hassela Solidaritet och föreningen Hassela Helpline samtidigt. Se gemensam dagordning nedan (med enskilda frågor understrukna).

DAGORDNING

 1. Årsmötets öppnande

 2. Frågan om årsmötet är utlyst enligt stadgarna

 3. Godkännande av dagordning

 4. Fastställande av röstlängd

 5. Val av mötesfunktionärer: Mötesordförande, Mötessekreterare och Justeringspersoner

 6. Godkännande av verksamhetsberättelse

 7. Godkännande av ekonomisk berättelse

 8. Godkännande av revisorernas berättelse

 9. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet för den gångna verksamhetsperioden

 10. Val av ordförande

 11. Val av förbundsstyrelse, ordinarie ledamöter och suppleanter

 12. Val av revisor och revisorssuppleant

 13. Övriga val

 14. Fastställande av medlemsavgifter

 15. Övriga frågor

 1. Information om upplösningen av Skåneföreningen och aktieinnehavet (Förbundets punkt)

 2. Beslut om avtal med AB kring eventuell försäljning av aktier (info skickad från revisor föredras för årsmötet). (Förbundets punkt)

 3. Fråga om eventuell organisationsförändring 2015-2018, att låta två organisationer (Helpline och Förbundet) bli en. Info om hur styrelsen tänker och diskussion med årsmötet.

 4. Eventuellt beslut om att uppdra åt arbetsgrupp att ta fram underlag för beslut på kommande två årsmöten om en organisationsförändring ska göras eller inte.

 1. Avslutning

Vi bjuder på kvällsfika!

Styrelsen genom Gustavo Nazar,

ordförande Hassela Helpline & Förbundet Hassela Solidaritet

Aktuellt

 • 1