Artikelindex

Hassela On The Move är en kombination av Hassela Movement och Hassela Vänpunkt. Projektet Hassela Vänpunkt har de senaste fem åren arbetat med integration av ensamkommande unga. I arbetet med Hassela Vänpunkt har vi noterat svårigheter när det gäller skolan då de ofta kommer till Sverige som 15-17-åringar och därmed har flera år att ta igen och dessutom på ett helt nytt språk. Detta tror vi medför att det kan ta väldigt lång tid att etablera sig i Sverige. I förstudien undersöker vi hur vi kan underlätta de ungas etablering och öka deras anställningsbarhet.