Artikelindex

Hassela Included är ett nytt projekt som, med stöd från Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor (MUCF), syftar till att förebygga och motverka diskriminering på arbetsplatser.

Projektet kommer under våren 2018 att erbjuda chefer och medarbetare på ett antal arbetsplatser i Skåne kompetenshöjande utbildningar som syftar till att bistå arbetsplatser och dess medarbetare med information och kunskap om diskriminering, skräddarsydda efter arbetsplatsens behov och önskemål kopplat till området. Målet är att skapa och upprätthålla trivsamma och inkluderandede arbetsmiljöer på arbetsplatser genom att ge arbetsgivare verktyg för att förstå och förebygga diskriminering som kan komma att förekomma och påverka personal och medarbetare.

Hassela har länge bedrivit verksamheter som jobbar förebyggande och främjande för att motverka utanförskap och diskriminering bland unga och unga vuxna, i synnerhet unga vuxna som av olika anledningar står långt från arbetsmarknaden. Många av Hasselas deltagare vittnar om svårigheter till arbete pga bl.a ursprung, språksvårigheter, funktionsvariationer och andra anledningar som på något sätt är kopplade till de olika diskrimineringsgrunderna (kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder). Med detta projekt vill Hassela vara en del i att underlätta för arbetsgivare såväl som för medarbetare genom att ge möjlighet och verktyg för att öka arbetsplatsens kompetens och resurser kring diskriminering.

Delaktiga i projektet är chefer och medarbetare från diverse arbetsplatser där deltagare från Hassela Empowerment gjort, och gör, sin praktik, såväl som f.d deltagare från Hassela Empowerment.

Vill du veta mer om projektet Hassela Included? Ta kontakt med projektmedarbetare Agneta på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.