Artikelindex

Hassela Empowerment är en utveckling och breddning av de framgångsfaktorer vi identifierat i arbetet med Hassela Movement. Där Hassela Movement riktar sig mot unga som är intresserade av att arbeta som barn- och ungdomscoach kommer Hassela Empowerment att rikta sig mot bland annat vården och olika serviceyrken. I förstudien undersöker vi även möjligheterna för praktik, volontärarbete, entreprenörskap och att man kan läsa upp sina betyg i samband med projektet.


Hassela On The Move är en kombination av Hassela Movement och Hassela Vänpunkt. Projektet Hassela Vänpunkt har de senaste fem åren arbetat med integration av ensamkommande unga. I arbetet med Hassela Vänpunkt har vi noterat svårigheter när det gäller skolan då de ofta kommer till Sverige som 15-17-åringar och därmed har flera år att ta igen och dessutom på ett helt nytt språk. Detta tror vi medför att det kan ta väldigt lång tid att etablera sig i Sverige. I förstudien undersöker vi hur vi kan underlätta de ungas etablering och öka deras anställningsbarhet.


Hassela Included är ett nytt projekt som, med stöd från Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor (MUCF), syftar till att förebygga och motverka diskriminering på arbetsplatser.

Projektet kommer under våren 2018 att erbjuda chefer och medarbetare på ett antal arbetsplatser i Skåne kompetenshöjande utbildningar som syftar till att bistå arbetsplatser och dess medarbetare med information och kunskap om diskriminering, skräddarsydda efter arbetsplatsens behov och önskemål kopplat till området. Målet är att skapa och upprätthålla trivsamma och inkluderandede arbetsmiljöer på arbetsplatser genom att ge arbetsgivare verktyg för att förstå och förebygga diskriminering som kan komma att förekomma och påverka personal och medarbetare.

Hassela har länge bedrivit verksamheter som jobbar förebyggande och främjande för att motverka utanförskap och diskriminering bland unga och unga vuxna, i synnerhet unga vuxna som av olika anledningar står långt från arbetsmarknaden. Många av Hasselas deltagare vittnar om svårigheter till arbete pga bl.a ursprung, språksvårigheter, funktionsvariationer och andra anledningar som på något sätt är kopplade till de olika diskrimineringsgrunderna (kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder). Med detta projekt vill Hassela vara en del i att underlätta för arbetsgivare såväl som för medarbetare genom att ge möjlighet och verktyg för att öka arbetsplatsens kompetens och resurser kring diskriminering.

Delaktiga i projektet är chefer och medarbetare från diverse arbetsplatser där deltagare från Hassela Empowerment gjort, och gör, sin praktik, såväl som f.d deltagare från Hassela Empowerment.

Vill du veta mer om projektet Hassela Included? Ta kontakt med projektmedarbetare Agneta på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


Hassela Ungdomsrörelse startade hösten 2012 och fick för 2014 medel från dåvarande Ungdomsstyrelsen, numera MUCF, i syfte att stärka och stötta den sociala mobilisering som påbörjats. Vi i Hassela Ungdomsrörelse kommer från olika bakgrund/religioner/klasser och har alla vår individuella livserfarenhet.

Gemensamt för oss är att vi alla är unga vuxna som deltagit i Hassela Movements utbildning till barn- och ungdomscoacher och det var här vårt intresse för sociala frågor växte. Här lärde vi känna varandra och här började vårt engagemang att växa. Idag arbetar de flesta av oss med barn och unga i yrkesroller som mentorer, coacher, elevassistenter, kontaktpersoner, fritidsledare, eller socialarbetare.

Vi ser oss som en resurs att ta tillvara, en del i samhället och vi vill göra skillnad!